[x] ปิดหน้าต่างนี้
T&T-2018 All rights reserved ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สพป.ปน.เขต 1
Paperless Office พ.ศ. 2563  
ระบบ myoffice สพป.ปัตตานี เขต 1 เริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม เป็นต้นไป กรุณางดทดลองนะครับ หน้าแรก   ข่าวสาร   ข้อมูลโรงเรียน   Smart Obec  ขอรหัสผ่านใหม่
ชื่อผู้ใช้  

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1
My Office V 6.4 - 2018 Copyright @T&T-2018 All rights reserved.